Úklid společných prostor bytových domů

Úklid společných prostor bytových domů v Karviné a okolí

Úklid společných prostor bytových domů

Provádíme pravidelné týdenní úklidy společných prostor bytových domů v Karviné a okolí. Úklid společných prostor obsahuje činnosti jako jsou zametení + vytření podlaží a schodiště, vyčištění rohožek u bytových jednotek, umytí hlavních vchodových dveří, umytí kabiny výtahu, umytí madel na zábradlí a zametení přístupového chodníku. 

Jednou v měsíci se provádí větší úklid, který kromě činností úklidu týdenního, obsahuje navíc zametení sklepních prostor, umytí schodů a podlaží dezinfekčním prostředkem, mytí dveří výtahu v každém patře, umytí vnitřních parapetů oken na schodišti, umytí schránek a zvonků. 

Dvakrát do roka, tedy na jaře a na podzim, se také myjí okna na schodišti, hydranty, hasicí přístroje, rozvodné skříně a osvětlení schodišť.